Skapande skola


Kurser och workshops i  Västafrikansk dans                               Djembekurser                                              Dans- och trumresor

Reparation och försäljning av djembetrummor                         Djembesolist i konserter                            Konserter och festivaler                   

Skapande skola


Med stor framgång har Younoussa Dabo varit ute i svenska skolor och haft projekt med Afrikansk dans och trummor inom Skapande skola.

Under läsåren 2014-2022 har Younoussa haft ett stort antal större och mindre projekt på flera skolor i flera kommuner i hela landet. Han har varit mycket uppskattad, vilket även har visats i skolornas utvärdering och att han har fått komma tillbaka till kommunerna år efter år.


Sedan 2011 omfattar Skapande skola 150 miljoner kronor och riktar sig till hela grundskolan. Regeringen inledde satsningen under 2008 i syfte att stärka arbetet med kultur i skolan. Satsningen avser såväl offentliga som fristående skolor. Målet är att genom en ökad samverkan med kulturlivet, långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete, vilket bidrar till att nå kunskapsmålen i högre grad. Skolorna ansöker under december månad för projekt under nästkommande läsår. Ansökan skall ske via skolans huvudman vilket innebär att kommunala skolor lämnar sin ansökan till den som är samordnare för Skapande Skola i sin kommun. Friskolor får vända sig till huvudkontoret med sin ansökan. Dessa sammanställer därefter samtliga ansökningar och skickar in till Statens Kulturråd.

Det finns bra information på deras hemsida:

www.kulturradet.se


Förutom det kulturella och musikaliska utbytet eleverna får så är just Västafrikansk dans och trummor i allra högsta grad också en friskvårdssatsning i skolorna. Det är full fart och energi och de allra flesta brukar också tycka att det är jätteroligt!


Younoussa är van att arbeta med barn och lägger upp nivån efter deras ålder. Det är förstås stor skillnad på att gå i förskoleklass eller i årskurs 9, men det är detta som är så sympatiskt med den västafrikanska musik-och danstraditionen, att alla kan vara med!



Upplägg


Vi kan skräddarsy olika lösningar som passar just er skola. Men utgångspunkten är att Younoussa kommer en sammanhängande period, fem dagar i veckan. Fem klasser per dag är ett riktmärke, men det kan gå att ha sex lektioner på en dag.

Bäst resultat har vi fått då Younoussa träffar eleverna flera gånger. Vanligast är att man har 3 lektioner med Afrikansk dans och 3x3 lektioner med djembeworkshop i halvklass.


Något annat som vi varmt rekommenderar är att avsluta hela projektet med en show/föreställning där eleverna får medverka tillsammans med flera andra professionella musiker. Det brukar vara en succé!

På större skolor behöver man oftast dubblera och ha åtminstone två föreställningar


Att ha ett större projekt utspritt över lite längre tid har många fördelar jämfört med enstaka längre lektioner och hela temadagar. Eleverna lär sig mer och får mer ut av undervisningen. Och när de känner sig trygga så vågar de delta mer aktivt i lektionerna.

Flera skolor passar på att göra detta till ett gemensamt projekt för hela skolan, med ett Afrikatema som involverar flera ämnen under hela terminen.


På de skolor där vi kunnat utnyttja gymnastiksalen för större delen av tiden så har projektet blivit allra mest lyckat. Då kan Younoussa varva med djembe och dans beroende på hur energin i gruppen är för dagen. När det står djembe på schemat så kanske det blir 10 minuter dans på slutet, och tvärtom. Särskilt i de yngre åldrarna har detta varit mycket bra då de har lättare att koncentrera sig under kortare perioder. Younoussa har en sällsynt bra förmåga att läsa av och kommunicera med barnen!

En gympasal har dessutom sällan vanliga lektionssalar som grannar, och då stör man inte den ordinarie undervisningen med glada trumrytmer dagarna igenom.

Younoussa är annars mycket flexibel och anpassar sig och sin undervisning till de förutsättningar som ges och det går förstås att variera sig även när det gäller lokaler. Tänk bara på att det tar tid att flytta på 15 trummor och 15 stolar!


Har du frågor?

Tveka inte att kontakta oss för information eller bokningar:

e-post  info@dabomusic.se


Man ansöker på Kulturrådets hemsida: www.kulturradet.se






Kostnad?


För att förenkla så kan man räkna 5 000 kr per workshop, och det är inklusive sociala avgifter, hyra av trummor och resa.

Räkna 25 000 kr för professionella musiker i samband med avslutande show/föreställning -vilket brukar vara mycket uppskattat, både hos elever och föräldrar/vuxna.


Djembetrummor sker i halvklass med
15 elever, medan dansen med fördel kan äga rum i helklass.

En lyckad upptakt har varit att Younoussa innan projektet sätter igång kommer ut och har ett par timmars upptakt med personalen i  samband med någon studiedag eller eftermiddagskonferens. Förutom att det är roligt så har det gjort att varje projekt har fått en mycket positiv ingång när lärarna har fått prova på och vet lite mer vad det är är fråga om. Den glädjen som oftast infinner sig i arbetslaget smittar av sig på barnen! Och barn gör ju som bekant inte som vi vuxna säger, utan som vi gör! Vi rekommenderar varmt att lägga några timmar på en sådan lärarupptakt!





Riktmärket för bidraget från Statens Kulturråd är 267 kr per elev. Den skola som gör en bra ansökan och håller sig inom dessa ramar har stora möjligheter att få sin ansökan beviljad.


Med 5 lektioner per dag, måndag-fredag tar ett projekt i denna storleksordningen ungefär 8 veckor i anspråk.


Vi försöker så långt det är möjligt att skräddarsy lösningar som passar just er skola. Men av erfarenhet vet vi att detta upplägg är det som har gett bäst resultat.



Copyright © All Rights Reserved